نقاط شهری اطراف تهران  چاپ

تاریخ : یکشنبه 13 تیر 1389 در ساعت 03:10 ق.ظ

 هفته اخیر را در برخی نقاط شهری اطراف تهران گذراندم . به قاعده یک روز در میان به کرج ، ورامین ، قم و رودبار قصران ( اوشان ، فشم و حومه ) رفتم . پیشتر ، از برخی مراکز استانها در کشور دیدن کرده بودم . همواره ، می پنداشتم که بعد مسافت و فاصله از پایتخت ، عامل مهمی در کیفیت زندگی در شهرها است . 

 در طی هفته ای که گذشت ، متوجه شدم که چنین نیست . چه اینکه شهرهای نزدیک به تهران ، از بسیاری از شهرهای کشور ، به مراتب ، از سطح کیفی پائینتری برخوردارند .