حلقه گمشده شفافیت و کیفیت در تهران  چاپ

تاریخ : چهارشنبه 18 مرداد 1396 در ساعت 01:24 ق.ظ

 شهردار تهران در دوره زمانی دوازده ساله اخیر با تکیه بر تبلیغات مکرر رسانه ای به گم شدن شفافیت و با اجرای پروژه های عمرانی و خدماتی رونمایانه به گم شدن کیفیت در مدیریت شهری تهران کمک شایانی کرد.

 تهران امروز اسیر فراموشی حقوق شهری در همه حوزه های شهری و اعوجاج حاصل از عطش گزارش تبلیغاتی به مردم توسط شهردار پیشین خود است.

 فقدان تحصیلات مرتبط و زاویه دید تبلیغاتی - سیاسی در دوازده سال طولانی توانست تا تهران را به یکی از بدترین شهرهای کشور تبدیل کند که نیازمند شفافیت و کیفیت در مدیریت شهری و بازتعریف حقوق شهری ست که بدون استفاده از افراد متخصص مربوطه در راس سازمان شهرداری تهران به ثمر نخواهد نشست. کلام را کوتاه کنیم راه رسیدن تهران به‌ شرایط عادی گذشته خود طولانی تر جلوه می کند.


علی آقاجانپور

پژوهشگر مدیریت شهری